زمین کشاورزی در جاده آذرشهر به عجب شیر بالاتر از سنگاب ۸ هکتار

  • زمین کشاورزی در جاده آذرشهر به عجب شیر بالاتر از سنگاب ۸ هکتار-1
  • زمین کشاورزی در جاده آذرشهر به عجب شیر بالاتر از سنگاب ۸ هکتار-2
  • زمین کشاورزی در جاده آذرشهر به عجب شیر بالاتر از سنگاب ۸ هکتار-3
  • زمین کشاورزی در جاده آذرشهر به عجب شیر بالاتر از سنگاب ۸ هکتار-4
  • قیمت زمین (متر): 200,000
  • قیمت زمین (کل): 16,000,000,000
متراژ زمین: 80,000 مترمربع
آذربایجان شرقی , آذرشهر , جاده آذرشهر به سمت عجب شیر بالاتر از سنگاب

توضیحات زمین :

کنار جاده دسترسی به آب و برق و گاز
۸ هکتار زمین کشاورزی

قیمت زمین در آذرشهر قیمت زمین در آذربایجان شرقی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در آذربایجان شرقی خرید زمین کشاورزی در آذرشهر