فروش زمین شمال ۳۶۰ متر شیرگاه روستای بشل

  • فروش زمین شمال ۳۶۰ متر شیرگاه روستای بشل-1
  • قیمت زمین (متر): 2,850,000
  • قیمت زمین (کل): 1,000,000,000
متراژ زمین: 350 مترمربع
مازندران , شیرگاه , روستای بشل

توضیحات زمین :

زمین با ویو عالی و ابدی،مکان دنجو ارام

قیمت زمین در شیرگاه قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در شیرگاه