زمین کشاورزی 5 هکتاری در نظرآباد روستای شیخ حسن

    زمین کشاورزی 5 هکتاری در نظرآباد روستای شیخ حسن
  • قیمت زمین (متر): 700,000
  • قیمت زمین (کل): 35,000,000,000
متراژ زمین: 50,000 مترمربع
البرز , نظرآباد , روستای شیخ حسن،مزرعه قزلحصار

توضیحات زمین :

۵هکتار زمین کشاورزی،نبش جاده دارای سند مشاعی،برق و لوله گاز در کنار زمین

قیمت زمین در نظرآباد قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در نظرآباد