باغ انگور با ۴۵۰۰ متر زمین قزوین ضیاآباد

  • باغ انگور با ۴۵۰۰ متر زمین قزوین ضیاآباد-1
  • باغ انگور با ۴۵۰۰ متر زمین قزوین ضیاآباد-2
  • باغ انگور با ۴۵۰۰ متر زمین قزوین ضیاآباد-3
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 4,500 مترمربع
قزوین , ضیاءآباد ,

توضیحات زمین :

باغ انگور با درختان میوه
دارلی ۲ساعت آب
باقیمت بسیار مناسب

قیمت زمین در ضیاءآباد قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در ضیاءآباد