زمین 2800 متر در کاشان شهر راوند

  • زمین 2800 متر در کاشان شهر راوند-1
  • زمین 2800 متر در کاشان شهر راوند-2
  • زمین 2800 متر در کاشان شهر راوند-3
  • زمین 2800 متر در کاشان شهر راوند-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 2,800 مترمربع
اصفهان , کاشان , بلوار راوند حکمت ۳۱

توضیحات زمین :

فروش یک قطعه زمین به متراژ ۲۸۰۰متر درشهرستان کاشان شهر راوند

قیمت زمین در کاشان قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در کاشان