باغ با ۱۹۰۰ متر زمین هشتگرد تنکمان روستای کریم آباد

  • باغ با ۱۹۰۰ متر زمین هشتگرد تنکمان روستای کریم آباد-1
  • باغ با ۱۹۰۰ متر زمین هشتگرد تنکمان روستای کریم آباد-2
  • باغ با ۱۹۰۰ متر زمین هشتگرد تنکمان روستای کریم آباد-3
  • باغ با ۱۹۰۰ متر زمین هشتگرد تنکمان روستای کریم آباد-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 1,900 مترمربع
البرز , تنکمان , روستای کریم آباد

توضیحات زمین :

1900 متر باغ واقع در کریم آباد-تنکمان-هشتگرد
دور فنس کشی شده با درب ورودی د
رختان با میانگین 7 ساله
حدود 100 اصله درخت و 11 نوع انواع میوه
نیم ساعت آب هفتگی
فاصله 40 متری چاه آب
لوله کشی شده برای هر ردیف از درختان
تیر چراغ برق سر زمین
***** با توجه به نیاز شدید مالی زیر قیمت منطقه+تخفیف پای معامله*****

قیمت زمین در تنکمان قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در تنکمان