زمین ۷ هکتاری در البرز ساوجبلاغ شهرک هیو

  • زمین ۷ هکتاری در البرز ساوجبلاغ شهرک هیو-1
  • زمین ۷ هکتاری در البرز ساوجبلاغ شهرک هیو-2
  • زمین ۷ هکتاری در البرز ساوجبلاغ شهرک هیو-3
  • زمین ۷ هکتاری در البرز ساوجبلاغ شهرک هیو-4
  • قیمت زمین (متر): 700,000
  • قیمت زمین (کل): 49,000,000,000
متراژ زمین: 70,000 مترمربع
البرز , ساوجبلاغ , شهرک هیو

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی _همراه با مجوز ساخت
به متراژ ۷ هکتار
در بهترین نقاط شهرک
فروش فوری

قیمت زمین در ساوجبلاغ قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در ساوجبلاغ