زمین در روستای ورسک پل سفید ۶۰۰۰ متر شمال

  • زمین در روستای ورسک پل سفید ۶۰۰۰ متر شمال-1
  • زمین در روستای ورسک پل سفید ۶۰۰۰ متر شمال-2
  • زمین در روستای ورسک پل سفید ۶۰۰۰ متر شمال-3
  • زمین در روستای ورسک پل سفید ۶۰۰۰ متر شمال-4
  • قیمت زمین (متر): 6,000,000
  • قیمت زمین (کل): 36,000,000,000
متراژ زمین: 6,000 مترمربع
مازندران , پل سفید , روستای ورسک

توضیحات زمین :

6000 متر زمین دارای سند منگوله دار در روستای ورسک به فروش میرسد .
زمین دارای آب و برق میباشد.
بزودی گاز هم تا زمین کشیده میشود
امکان فروش در قطعات 1000 متر -2000 متر - 3000 متر نیز وجود دارد
امکان تخفیف پای معامله نیز وجود دارد.
برای اطلاعات بیشتر لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید
092267331330
شجاع اولادی

قیمت زمین در پل سفید قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در پل سفید