زمین ییلاقی 1000متر باغی نزدیک جنگل زیراب ششرودبار

    زمین ییلاقی 1000متر باغی نزدیک جنگل زیراب ششرودبار
  • قیمت زمین (کل): 850,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
مازندران , زیرآب , شهرزیراب.ییلاق ششرودبار.

توضیحات زمین :

بهترین ویووچشم اندازابدی.دوراز روستا درارتفاعات

قیمت زمین در زیرآب قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در زیرآب