زمین ساوه ۱۰۴ متر

  • زمین ساوه ۱۰۴ متر-1
  • قیمت زمین (متر): 6,000,000
  • قیمت زمین (کل): 625,000,000
متراژ زمین: 104 مترمربع
مرکزی , ساوه ,

توضیحات زمین :

۱۰۴ متر
قولنامه و سند
اطلاعات بیشتر تماس

قیمت زمین در ساوه قیمت زمین در مرکزی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در مرکزی خرید زمین کشاورزی در ساوه