زمین ۲۰۰ متر در کله سرا تالش اسالم

  • زمین ۲۰۰ متر در کله سرا تالش اسالم-1
  • زمین ۲۰۰ متر در کله سرا تالش اسالم-2
  • زمین ۲۰۰ متر در کله سرا تالش اسالم-3
  • زمین ۲۰۰ متر در کله سرا تالش اسالم-4
  • قیمت زمین (متر): 4,000,000
  • قیمت زمین (کل): 800,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
گیلان , اسالم , گیلان تالش اسالم کله سرا

توضیحات زمین :

دارای کاربری مسکونی
فروش به صورت تضمینی
۲۰۰ متر در کله سرا

قیمت زمین در اسالم قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در اسالم