باغ گردو ۳۸۰ متر در باغبهادران روستای چمنور

  • باغ گردو ۳۸۰ متر در باغبهادران روستای چمنور-1
  • باغ گردو ۳۸۰ متر در باغبهادران روستای چمنور-2
  • باغ گردو ۳۸۰ متر در باغبهادران روستای چمنور-3
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 380 مترمربع
اصفهان , باغ بهادران , باغبهادران روستای چمنور

توضیحات زمین :

باسلام زمین گردویی لب اب در روستای چمنور

قیمت زمین در باغ بهادران قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در باغ بهادران