زمین در کمربندی نور رویان عباسا شهرکلا ۳۳۵ متر

  • زمین در کمربندی نور رویان عباسا شهرکلا ۳۳۵ متر-1
  • زمین در کمربندی نور رویان عباسا شهرکلا ۳۳۵ متر-2
  • زمین در کمربندی نور رویان عباسا شهرکلا ۳۳۵ متر-3
  • زمین در کمربندی نور رویان عباسا شهرکلا ۳۳۵ متر-4
  • قیمت زمین (کل): 1,600,000,000
متراژ زمین: 335 مترمربع
مازندران , نور , کمربندی نور رویان عباسا شهرکلا

توضیحات زمین :

با سلام ، محله شهرکلا عباسا ، کمربندی نور ، جنب شهرک زمرد ۳ ، متراژ حدود ۳۳۵ متر، ۶۵ متر مشاعات ، تفکیکی از زمین ۳۶۰۰ متری ، قولنامه ای با مهر شورا و دهیاری ، سه طرف زمین ساخته شده است ،
معاوضه با ملک یا ماشین

قیمت زمین در نور قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در نور