زمین 300 متری شهرکی و ساحلی در چاف و چمخاله فوری

  • زمین 300 متری شهرکی و ساحلی در چاف و چمخاله فوری-1
  • زمین 300 متری شهرکی و ساحلی در چاف و چمخاله فوری-2
  • زمین 300 متری شهرکی و ساحلی در چاف و چمخاله فوری-3
  • زمین 300 متری شهرکی و ساحلی در چاف و چمخاله فوری-4
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 300,000,000
متراژ زمین: 300 مترمربع
گیلان , چاف و چمخاله , منطقه توریستی چاف و چمخاله

توضیحات زمین :

زمین در قطعات مختلف
شرایط پرداخت اسان
مناسب برای سرمایه گذاری
انشعابات گاز و برق

قیمت زمین در چاف و چمخاله قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در چاف و چمخاله