زمین کشاورزی در آمل ۱ هکتار دابو دشت روستای موزیکتی

    زمین کشاورزی در آمل ۱ هکتار دابو دشت روستای موزیکتی
  • قیمت زمین (متر): 600,000
  • قیمت زمین (کل): 6,000,000,000
متراژ زمین: 10,000 مترمربع
مازندران , آمل , دابو دشت روستای موزیکتی

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی دارای سند مالکیت دارای چاه آب برق سومین پلاک ب آسفالت
موقعیت زمین خیلی خوب

قیمت زمین در آمل قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در آمل