زمین مسکونی هزار متری کنجامحله توچاه لشت نشا

  • زمین مسکونی هزار متری کنجامحله توچاه لشت نشا-1
  • زمین مسکونی هزار متری کنجامحله توچاه لشت نشا-2
  • زمین مسکونی هزار متری کنجامحله توچاه لشت نشا-3
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,500,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
گیلان , لشت نشا , کنجامحله توچاه بخش لشت نشا شهرستان رشت

توضیحات زمین :

زمین هزار متری با ویو واطراف شالی زار دربهترین نقطه وانشعابات پای زمین به قیمت مناسب

قیمت زمین در لشت نشا قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در لشت نشا