3 هزار متر زمین روستای محمد اباد عربها پیشوا

    3 هزار متر زمین روستای محمد اباد عربها پیشوا
  • قیمت زمین (متر): 100,000
  • قیمت زمین (کل): 300,000,000
متراژ زمین: 3,000 مترمربع
تهران , پیشوا , روستای محمد اباد عربها روبروی مخابرات

توضیحات زمین :

سلام زمینی به مساخت 3هزار متر
به فروش میرسد .
فاصله تا اسفالت کمتر از 400متر
نزدیک به شبکع برق
ادرس :پیشوا روستای محمد اباد عربها روبروی مخابرات
تخفیف پای معامله
فروش فوری

قیمت زمین در پیشوا قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در پیشوا