3 هکتار زمین ییلاقی کشاورزی در دلارستاق آمل

    3 هکتار زمین ییلاقی کشاورزی در دلارستاق آمل
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 30,000 مترمربع
مازندران , آمل ,

توضیحات زمین :

3 هکتار زمین ییلاقی در دلارستاق مناسب دامداری و کشاورزی دارای سند

قیمت زمین در آمل قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در آمل