زمین ۸۵۰ متری لشت نشا خیابان شهیدبهشتی باپروانه

  • زمین ۸۵۰ متری لشت نشا خیابان شهیدبهشتی باپروانه-1
  • زمین ۸۵۰ متری لشت نشا خیابان شهیدبهشتی باپروانه-2
  • قیمت زمین (متر): 8,000,000
  • قیمت زمین (کل): 6,800,000,000
متراژ زمین: 850 مترمربع
گیلان , لشت نشا , خیابان شهیدبهشتی

توضیحات زمین :

دورمحصورعقب نشینی از دو طرف اجام شده ۳۶۰متربنانیمه کاره

قیمت زمین در لشت نشا قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در لشت نشا