فروش زمین باغ گردو گلستان روستای خاک پیرزن علی آباد 2400 متر

  • فروش زمین باغ گردو گلستان روستای خاک پیرزن علی آباد 2400 متر-1
  • فروش زمین باغ گردو گلستان روستای خاک پیرزن علی آباد 2400 متر-2
  • فروش زمین باغ گردو گلستان روستای خاک پیرزن علی آباد 2400 متر-3
  • فروش زمین باغ گردو گلستان روستای خاک پیرزن علی آباد 2400 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 1,500,000
  • قیمت زمین (کل): 3,600,000,000
متراژ زمین: 2,400 مترمربع
گلستان , علی‌ آباد , روستای خاک پیرزن

توضیحات زمین :

فروش زمین باغ گردو گلستان روستای خاک پیرزن علی آباد 2400 متر
چسبیده به بافت روستا داخل زمین ب غیر از درخت گردو درخت به و گلابی کاشته شده

قیمت زمین در علی‌ آباد قیمت زمین در گلستان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گلستان خرید زمین کشاورزی در علی‌ آباد