زمین صنعتی در کرج کمالشهر 6000 متر سند تک برگ

  • زمین صنعتی در کرج کمالشهر 6000 متر سند تک برگ-1
  • قیمت زمین (متر): 5,400,000
  • قیمت زمین (کل): 32,000,000,000
متراژ زمین: 6,000 مترمربع
البرز , کمالشهر ,

توضیحات زمین :

سند تک برگ کاربری صنعتی
۶۰۰۰ متر

قیمت زمین در کمالشهر قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در کمالشهر