زمین کشاورزی فریمان یک هکتار

    زمین کشاورزی فریمان یک هکتار
  • قیمت زمین (متر): 250,000
  • قیمت زمین (کل): 2,500,000,000
متراژ زمین: 10,000 مترمربع
خراسان رضوی , فریمان , فریمان به سمت تربت جام بعداز پلیس راه چسبیده به سردخانه مروارید فریمان

توضیحات زمین :

کاربری کشاورزی موقعیت عالی جهت سرمایه گذاری فاصله از جاده بین المللی 300 مترمناسب گلخانه باغ وباغ تالارباغچه زعفران

قیمت زمین در فریمان قیمت زمین در خراسان رضوی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در خراسان رضوی خرید زمین کشاورزی در فریمان