زمین 1000 متر جنب جاده ایران غلتک کاشان

    زمین 1000 متر جنب جاده ایران غلتک کاشان
  • قیمت زمین (کل): 2,500,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
اصفهان , کاشان , جنب جاده گرانیت و ایران غلتک نبش جاده کاشان علی اباد .

توضیحات زمین :

گاز شهری و برق واب دشتی در دسترس
جنب جاده گرانیت
1000 متر کاشان

قیمت زمین در کاشان قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در کاشان