زمین شهرکی در کلارآباد بالا به سمت جاده جیسا ۲۰۰ متر

    زمین شهرکی در کلارآباد بالا به سمت جاده جیسا ۲۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 12,500,000
  • قیمت زمین (کل): 2,500,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
مازندران , کلارآباد , کلارآباد بالا به سمت جاده جیسا

توضیحات زمین :

کلارآباد بالا به سمت جاده جیسا
داخل شهرک
با نگهبانی 24ساعته با شرایط عالی

قیمت زمین در کلارآباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در کلارآباد