فروش زمین مسکونی سند دار حاشیه سیدجمال اسفراین ۱۶۲ متر

    فروش زمین مسکونی سند دار حاشیه سیدجمال اسفراین ۱۶۲ متر
  • قیمت زمین (متر): 12,500,000
  • قیمت زمین (کل): 2,025,000,000
متراژ زمین: 162 مترمربع
خراسان شمالی , اسفراین , اول خیابان سیدجمال از سمت میدان توحید

توضیحات زمین :

حاشیه سید جمال سند دار
نامه روز شهرداری
۱۶۲ متر
حاشیه ۶
طول ۲۷
دو طرف ساخته شده.
متری ۱۲/۵۰۰

قیمت زمین در اسفراین قیمت زمین در خراسان شمالی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در خراسان شمالی خرید زمین کشاورزی در اسفراین