فروش500 متر زمین در گلزار پاکدشت کانال مادر

  • فروش500 متر زمین در گلزار پاکدشت کانال مادر-1
  • قیمت زمین (متر): 1,300,000
  • قیمت زمین (کل): 650,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
تهران , پاکدشت , گلزار ،کانال مادر

توضیحات زمین :

فروش 500متر زمین در مرکز پرورش گل و گیاه پاکدشت

قیمت زمین در پاکدشت قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در پاکدشت