فروش زمین تجاری مسکونی جاده دریا جویبار550 متر

  • فروش زمین تجاری مسکونی جاده دریا جویبار550 متر-1
  • فروش زمین تجاری مسکونی جاده دریا جویبار550 متر-2
  • قیمت زمین (متر): 9,000,000
  • قیمت زمین (کل): 5,000,000,000
متراژ زمین: 550 مترمربع
مازندران , جویبار , جاده دریاجویبار

توضیحات زمین :

550مترزمین جاده اصلی. جاده دریا جویبار
قیمت 4 میلیارد گذاشتن. تجاری مسکون

قیمت زمین در جویبار قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در جویبار