فروش زمین صنعتی در مامونیه مرکزی ۲۰۰ متر سنددار

  • فروش زمین صنعتی در مامونیه مرکزی ۲۰۰ متر سنددار-1
  • فروش زمین صنعتی در مامونیه مرکزی ۲۰۰ متر سنددار-2
  • فروش زمین صنعتی در مامونیه مرکزی ۲۰۰ متر سنددار-3
  • فروش زمین صنعتی در مامونیه مرکزی ۲۰۰ متر سنددار-4
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 400,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
مرکزی , مأمونیه , کیلومتر۵۰ تهران ساوه.نزدیک پرندک

توضیحات زمین :

۲۰۰مترزمین صنعتی دارای سند شش دانگ وبنچاق ودفترچه تعاونی متعلق به شرکت تعاونی نور نهاجا.
زمین درحال تکمیل دیوارکشی و ایجاداقدامات زیربنایی است.
قرار است بزرگترین گلخانه صنعتی دراین منطقه ایجاد شود.
توجه شود که این زمین از ان دسته از زمینهایی نیست که فقط داخل تعاونی خرید وفروش میشود بلکه دارای سند قابل انتقال در دفتر اسناد رسمی است ولذا از سند نیز بعنوان وثیقه در محاکم قضایی می توان استفاده کرد که امتیاز خاصی است.
بااین مبلغ کم وویژگیهای این زمین, بهترین گزینه برای کسانی است که قصدسرمایه گذاری وافزایش دارایی خود را دارند چراکه تعاونی معتبر وبدون ذغذغه وریسک است.

قیمت زمین در مأمونیه قیمت زمین در مرکزی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در مرکزی خرید زمین کشاورزی در مأمونیه