فروش زمین 4400 متر اشتهارد قریه مهدی آباد چهار طاق

    فروش زمین 4400 متر اشتهارد قریه مهدی آباد چهار طاق
  • قیمت زمین (متر): 500,000
  • قیمت زمین (کل): 2,200,000,000
متراژ زمین: 4,400 مترمربع
البرز , اشتهارد , قریه مهدی آباد چهار طاق

توضیحات زمین :

سند تک برگ آماده محضر
متری 500 هزار تومان یعنی قیمت قیمت یک پرس چلوکباب سلطانی
بهترین سرمایه گزاری بدون نیاز به پرداخت شارز ماهیانه

قیمت زمین در اشتهارد قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در اشتهارد