زمین مسکونی در بهارستان اصفهان ۲۳۰ متر

  • زمین مسکونی در بهارستان اصفهان ۲۳۰ متر-1
  • زمین مسکونی در بهارستان اصفهان ۲۳۰ متر-2
  • زمین مسکونی در بهارستان اصفهان ۲۳۰ متر-3
  • قیمت زمین (متر): 18,600,000
  • قیمت زمین (کل): 4,300,000,000
متراژ زمین: 230 مترمربع
اصفهان , اصفهان(شهر) , بهارستان بلوک ۲۳۱ پلاک ۲۳۰

توضیحات زمین :

زمین مسکونی / دارای سند عمران بهارستان
۲۳۰ متر
در مکانی امن
جهت سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت

قیمت زمین در اصفهان(شهر) قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در اصفهان(شهر)