زمین مسکونی در بهارستان اصفهان ۲۳۰ متر

شناسه ملک: 13613
  • زمین مسکونی در بهارستان اصفهان ۲۳۰ متر-1
  • قیمت زمین (متر): 20,000,000
  • قیمت زمین (کل): 4,600,000,000
متراژ زمین: 230 مترمربع
اصفهان , اصفهان(شهر) , بهارستان بلوک ۲۳۱ پلاک ۲۳۰
شناسه ملک: 13613

توضیحات زمین :

زمین مسکونی / دارای سند عمران بهارستان
۲۳۰ متر
در مکانی امن
جهت سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین