فروش زمین کشاورزی ساری قرتیکلا ملک سالار کنده ۲۰۰۰ متر

  • فروش زمین کشاورزی ساری قرتیکلا ملک سالار کنده ۲۰۰۰ متر-1
  • فروش زمین کشاورزی ساری قرتیکلا ملک سالار کنده ۲۰۰۰ متر-2
  • فروش زمین کشاورزی ساری قرتیکلا ملک سالار کنده ۲۰۰۰ متر-3
  • فروش زمین کشاورزی ساری قرتیکلا ملک سالار کنده ۲۰۰۰ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 350,000
  • قیمت زمین (کل): 700,000,000
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
مازندران , ساری , ساری قرتیکلا ملک سالار کنده

توضیحات زمین :

زمین شالیزاری ساری روستای قرتیکلا ملک سالار کنده دارای امتیاز آب از سد شهید رجاییفاصله تا آسفالت ۷۰۰ متر
زمین ۲۵×۸۰

قیمت زمین در ساری قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در ساری