فروش زمین در پل سفید شهر جنگلی فریم ۲۰۰ متری

  • فروش زمین در پل سفید شهر جنگلی فریم ۲۰۰ متری-1
  • فروش زمین در پل سفید شهر جنگلی فریم ۲۰۰ متری-2
  • فروش زمین در پل سفید شهر جنگلی فریم ۲۰۰ متری-3
  • فروش زمین در پل سفید شهر جنگلی فریم ۲۰۰ متری-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 200 مترمربع
مازندران , فریم , پل سفید شهر جنگلی فریم

توضیحات زمین :

زمین به صورت نقدو اقساط با شرایط ویژه
پل سفید شهر جنگلی فریم

قیمت زمین در فریم قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در فریم