فروش زمین سرخ رود خیابان شیلات ۲۳۰ متر

    فروش زمین سرخ رود خیابان شیلات ۲۳۰ متر
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 230 مترمربع
مازندران , سرخرود , خیابان شیلات

توضیحات زمین :

زمین واقع در سرخ رود مازندران ۲۳۰ متر
با شرایط مناسب وتوافقی واقساط حضوری بهتر

قیمت زمین در سرخرود قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در سرخرود