فروش فوری باغ مرکبات در روستای معلم کلا ساری ۱۷۰۰ متر

  • فروش فوری باغ مرکبات در روستای معلم کلا ساری ۱۷۰۰ متر-1
  • فروش فوری باغ مرکبات در روستای معلم کلا ساری ۱۷۰۰ متر-2
  • فروش فوری باغ مرکبات در روستای معلم کلا ساری ۱۷۰۰ متر-3
  • فروش فوری باغ مرکبات در روستای معلم کلا ساری ۱۷۰۰ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 883,000
  • قیمت زمین (کل): 1,500,000,000
متراژ زمین: 1,700 مترمربع
مازندران , ساری , محور رودخانه پل تجن روستای معلم کلا سفلی

توضیحات زمین :

باغ مرکبات پرتقال و نارنگی به متراژ ۱۷۰۰ متر مربع دارای برق کشاورزی،چاه و لوله کشی برای آبیاری درختان موجود.

قیمت زمین در ساری قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در ساری