فروش باغ در آبسرد زان شهرک مهراب رجبی ۲۵۰۰ متر

  • فروش باغ در آبسرد زان شهرک مهراب رجبی ۲۵۰۰ متر-1
  • فروش باغ در آبسرد زان شهرک مهراب رجبی ۲۵۰۰ متر-2
  • فروش باغ در آبسرد زان شهرک مهراب رجبی ۲۵۰۰ متر-3
  • فروش باغ در آبسرد زان شهرک مهراب رجبی ۲۵۰۰ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 3,800,000
  • قیمت زمین (کل): 9,500,000,000
متراژ زمین: 2,500 مترمربع
تهران , آبسرد , زان-شهرک مهراب رجبی

توضیحات زمین :

۲۵۰۰ متر زمین
واقع در زان آبسرد
دارای آب کشاورزی
کنتور برق و استخر
سوییت ۵۰ متری
دیوار کشی شده

قیمت زمین در آبسرد قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در آبسرد