فروش زمین کشاورزی در هاشمک دماوند ۵۰۰ متر

  • فروش زمین کشاورزی در هاشمک دماوند ۵۰۰ متر-1
  • فروش زمین کشاورزی در هاشمک دماوند ۵۰۰ متر-2
  • قیمت زمین (متر): 2,200,000
  • قیمت زمین (کل): 11,000,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
تهران , دماوند , هاشمک

توضیحات زمین :

فروش زمین ۵۰۰ متر
واقع در دماوند هاشمک
به دلیل مهاجرت اطراف زمین ملک سازی شده

قیمت زمین در دماوند قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در دماوند