فروش زمین مسکونی بابامیدان نوآباد فارس ۵۴۰ متر

  • فروش زمین مسکونی بابامیدان نوآباد فارس ۵۴۰ متر-1
  • قیمت زمین (متر): 800,000
  • قیمت زمین (کل): 432,000,000
متراژ زمین: 540 مترمربع
فارس , نورآباد , بابامیدان،خیابان شهید رهام فریدونی اولین فرعی

توضیحات زمین :

زمین مسکونی به متراژ ۵۴۰ متر
دارای تمامی انشعابات
در طرح هادی
ادرس:بابامیدان-خیابان شهید رهام فریدونی اولین فرعی.
با ماشین هم معاوضه دارم

قیمت زمین در نورآباد قیمت زمین در فارس

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در فارس خرید زمین کشاورزی در نورآباد