فروش زمین کشاورزی پره سر روستای مازوپشت 3081 متر

  • فروش زمین کشاورزی پره سر روستای مازوپشت 3081 متر-1
  • فروش زمین کشاورزی پره سر روستای مازوپشت 3081 متر-2
  • فروش زمین کشاورزی پره سر روستای مازوپشت 3081 متر-3
  • قیمت زمین (متر): 350,000
  • قیمت زمین (کل): 1,078,000,000
متراژ زمین: 3,081 مترمربع
گیلان , رضوان‌ شهر , بخش پره سر ، جاده آبشار ویسادار ،روستای مازوپشت

توضیحات زمین :

فروش زمین کشاورزی در روستای مازوپشت شهر پره سر به متراژ 3081 متر مربع
نسق دار ، راه دسترسی ماشین رو ، دو طرف نهر آب ، نزدیک بافت روستایی، جلگه ای ،بدون هیچ گونه مشکل آب کشاورزی با مختصات 327832و4161337

قیمت زمین در رضوان‌ شهر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در رضوان‌ شهر