فروش زمین روستایی شمال 300 متر شیرگاه چایباغ روستای اندارگلی

    فروش زمین روستایی شمال 300 متر شیرگاه چایباغ روستای اندارگلی
  • قیمت زمین (متر): 70,000,000
  • قیمت زمین (کل): 21,000,000,000
متراژ زمین: 300 مترمربع
مازندران , شیرگاه , سوادکوه شمالی شیرگاه چایباغ روستای اندارگلی

توضیحات زمین :

زمین سند داره عالی بر 13 متر عالی برای مغازه و ساختمان فوقالعاده شیرگاه چایباغ روستای اندارگلی

قیمت زمین در شیرگاه قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در شیرگاه