فروش زمین تهران پیشوا روستای شوران ۲۶۲ متر

  • فروش زمین تهران پیشوا روستای شوران ۲۶۲ متر-1
  • فروش زمین تهران پیشوا روستای شوران ۲۶۲ متر-2
  • فروش زمین تهران پیشوا روستای شوران ۲۶۲ متر-3
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 262 مترمربع
تهران , پیشوا , روستای شوران امامت ۵

توضیحات زمین :

روستایی ساکت وامن همه بومی !دوراطراف همه ساخته شده زمین وسط قرار داره !نخصوص ساخت ساز باغچه

قیمت زمین در پیشوا قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در پیشوا