فروش زمين مشهد جاده دولت آباد ٦٥٠ متري

    فروش زمين مشهد جاده دولت آباد ٦٥٠ متري
  • قیمت زمین (متر): 61,500
  • قیمت زمین (کل): 400,000,000
متراژ زمین: 650 مترمربع
خراسان رضوی , مشهد , جاده دولت آباد جنب مجتمع باغداري لاله هاي سرافراز و مجتمع باغداري فرهنگيان

توضیحات زمین :

فروش مستقيم قطعه ( تعداد١٤ قطعه) توسط مالك اراضي اوقافي بامتراژ مشاع ٦٧٥ متر و خالص ٦٥٠ متر( ٢٥ مترسهم مشاع از خيابان) قيمت هر قطعه ٤٠٠ميليون تومان.

قیمت زمین در مشهد قیمت زمین در خراسان رضوی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در خراسان رضوی خرید زمین کشاورزی در مشهد