فروش زمین عباس آباد روستای لنگا ۵۸۵ متر دارای جواز ساخت

  • فروش زمین عباس آباد روستای لنگا ۵۸۵ متر دارای جواز ساخت-1
  • فروش زمین عباس آباد روستای لنگا ۵۸۵ متر دارای جواز ساخت-2
  • فروش زمین عباس آباد روستای لنگا ۵۸۵ متر دارای جواز ساخت-3
  • فروش زمین عباس آباد روستای لنگا ۵۸۵ متر دارای جواز ساخت-4
  • قیمت زمین (متر): 9,400,000
  • قیمت زمین (کل): 5,500,000,000
متراژ زمین: 585 مترمربع
مازندران , عباس‌ آباد , عباس اباد خیابان شهدا روستای لنگا

توضیحات زمین :

۵۸۵ متر زمین ، دارای مبایعه نامه ، نقشه ، کنتور برق و اب ، محصور شده ، ویو به کوه ، دارای جواز ساخت به متراژ ۱۳۰ متر ، داخل بافت ، کوچه ۶ متری ،

قیمت زمین در عباس‌ آباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در عباس‌ آباد