فروش زمین در شمال ۱۸۰ متر قائمشهر کفشگرکلا

شناسه ملک: 12976
  • فروش زمین در شمال ۱۸۰ متر قائمشهر کفشگرکلا-1
  • فروش زمین در شمال ۱۸۰ متر قائمشهر کفشگرکلا-2
  • فروش زمین در شمال ۱۸۰ متر قائمشهر کفشگرکلا-3
  • قیمت زمین (متر): 8,800,000
  • قیمت زمین (کل): 1,600,000,000
متراژ زمین: 180 مترمربع
مازندران , قائمشهر , کفشگرکلا ولایت ۲۲ بن اول سمت چپ آخر بن بست زمین سمت راست
شناسه ملک: 12976

توضیحات زمین :

کفشگرکلا رینگ داخلی ولایت ۲۲ اولین بن بست سمت چپ انتهای بن بست زمین سمت راست
قولنامه ایی
آب برق گاز تا لب زمین
روبروی پمپ بنزین هستش
زمین از لب خیابان اصلی مشخص
۷ متر ورودی
۰۹۱۱۲۲۳۱۱۰۷ مهجوری

قیمت زمین در قائمشهر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در قائمشهر
ثبت آگهی زمین