زمین فروشی ۲۷۷ متر در گرگان کوی طالقانی

شناسه ملک: 12975
  • زمین فروشی ۲۷۷ متر در گرگان کوی طالقانی-1
  • زمین فروشی ۲۷۷ متر در گرگان کوی طالقانی-2
  • قیمت زمین (متر): 8,000,000
متراژ زمین: 277 مترمربع
گلستان , گرگان ,
شناسه ملک: 12975

توضیحات زمین :

۱- آدرس:گرگان - میدان مدرس- کوی طالقانی - انتهای طالقانی سوم- از طبیعت چهارم هم راه دارد-
۲- متراژ زمین:۲۷۷ متر
۳- ابعاد زمین: ۱۵ ×۱۷
۴- کاربری:مسکونی
۵- اسناد زمین:اثبات مالکیت(مراحل اخذ سند انجام شده است چند ماه آینده سند صادر میشود)
۶- خیابان: ۱۴ متری
۷-مجوز ساخت:۴ طبقه روی پیلوت
۸- قیمت :توافقی

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین