فروش زمین در همدان روستای منگاوی ۱/۵ هکتار

شناسه ملک: 12974
  • فروش زمین در همدان روستای منگاوی ۱/۵ هکتار-1
  • فروش زمین در همدان روستای منگاوی ۱/۵ هکتار-2
  • قیمت زمین (متر): 100,000
متراژ زمین: 15,000 مترمربع
همدان , ملایر , روستای منگاوی
شناسه ملک: 12974

توضیحات زمین :

زمین دیم بر جاده دارای برق وگاز آب ندارد ولی میشه چاه بکنی ولی در حال حاضر آب ندارد قیمت متری ۱۰۰هزارتومان آدرس روستای منگاوی متراژیک ونیم هکتار

قیمت زمین در ملایر قیمت زمین در همدان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در همدان خرید زمین کشاورزی در ملایر
ثبت آگهی زمین