فروش زمین به متراژ 3000 متر در فلکه شهرقائم قم

شناسه ملک: 12963
  • فروش زمین به متراژ 3000 متر در فلکه شهرقائم قم-1
  • فروش زمین به متراژ 3000 متر در فلکه شهرقائم قم-2
  • فروش زمین به متراژ 3000 متر در فلکه شهرقائم قم-3
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 3,000 مترمربع
قم , قم(شهر) , شهرقائم فلکه ولیعصر ۲۰متری شمس آبادی کوچه 13
شناسه ملک: 12963

توضیحات زمین :

متراژ ۳,۰۰۰
نوع کاربری کشاورزی
متر از پلاک ثبتی 11214دربخش یک قم سندتکبرگ درحال صدور، مدارک از ریشه کامل وسلام موقعیت عالی ،ابعاد زمین عالی100متر در 30متر ،زمین 3بر دارد ،البته به قطعات 1000متری هم میفروشیم ،قیمت عالی ودرصورت توافق باخریدار در کمترین زمان بهترین توافق راباشهرداری انجام میدهیم انتقال سند قطعی ازبنچاق اصلی

قیمت زمین در قم(شهر) قیمت زمین در قم

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قم خرید زمین کشاورزی در قم(شهر)
ثبت آگهی زمین