فروش زمین ۲۵۰ متری در هاشمک دماوند

شناسه ملک: 12894
    فروش زمین ۲۵۰ متری در هاشمک دماوند
  • قیمت زمین (متر): 2,500,000
  • قیمت زمین (کل): 500,000,000
متراژ زمین: 250 مترمربع
تهران , دماوند , دماوند . وادان . هاشمک . خیابان مر مر
شناسه ملک: 12894

توضیحات زمین :

دیوار کشی شده . با درخت ۴ ساله ۲۵۰ متر دماوند . وادان . هاشمک

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین