فروش زمین ۳۵۲ متر شهرکی سند دار شیرود تنکابن

  • فروش زمین ۳۵۲ متر شهرکی سند دار شیرود تنکابن-1
  • فروش زمین ۳۵۲ متر شهرکی سند دار شیرود تنکابن-2
  • قیمت زمین (متر): 2,500,000
  • قیمت زمین (کل): 880,000,000
متراژ زمین: 352 مترمربع
مازندران , شیرود ,

توضیحات زمین :

۳۵۲ متر زمین چسبیده به بافت فاصله با دریا ۱ کیلومتر،مناسب برای سرمایه گذاری متری ۲،۵۰۰ مقطوع

قیمت زمین در شیرود قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در شیرود