فروش زمین کشاورزی ساری،میاندرود، ولوجا ،گهرباران ۳ هکتار

  • فروش زمین کشاورزی ساری،میاندرود، ولوجا ،گهرباران ۳ هکتار-1
  • فروش زمین کشاورزی ساری،میاندرود، ولوجا ،گهرباران ۳ هکتار-2
  • فروش زمین کشاورزی ساری،میاندرود، ولوجا ،گهرباران ۳ هکتار-3
  • فروش زمین کشاورزی ساری،میاندرود، ولوجا ،گهرباران ۳ هکتار-4
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 33,000,000,000
متراژ زمین: 33,675 مترمربع
مازندران , ساری , میاندرود، ولوجا، حاشیه جاده گهرباران، بر اصلی گهرباران

توضیحات زمین :

بر زمین: 83 متر بر اصلی جاده آسفالت گهرباران

سند: دارد

امتیازات: ساختمان 80 متری به عنوان محل استراحت

کاربری: کشاورزی

قیمت زمین در ساری قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در ساری