فروش زمین 1478 متر در کلاک مرزن آباد شمال

  • فروش زمین 1478 متر در کلاک مرزن آباد شمال-1
  • فروش زمین 1478 متر در کلاک مرزن آباد شمال-2
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 1,478 مترمربع
مازندران , مرزن‌ آباد , کلاک -کوچه گلبرگ

توضیحات زمین :

فروش 1478 متر زمین با قابلیت فروش یکجا و تفکیکی طبق نقشه.فاصله با بافت100متر .با ویوی بسیار زیبا

قیمت زمین در مرزن‌ آباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در مرزن‌ آباد